Minxx Privacy Verklaring

Deze privacy verklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens door Minxx.

Minxx is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De contactgegevens zijn:

Minxx
Coelhorsterappelgaarde 26
Amersfoort
+31(0)629 535 983 
E-mail: info@minxx.nl. Website: www.databorg.nl

Minxx respecteert de privacy van alle bezoekers aan deze website. Minxx levert een aantal diensten waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Minxx gebruikt geen cookies.

De via deze website verzamelde persoonsgegevens worden conform de AVG verwerkt. Door middel van deze Privacy Verklaring informeert Minxx u over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem voor vragen contact op via hierboven vermelde contactgegevens.

Welke gegevens worden verzameld?
Minxx verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze zelf aan Minxx verstrekt via het contactformulier op deze website.
Minxx verzamelt uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer vast en / of mobiel

Minxx gebruikt de verstrekte gegevens uitsluitend om uw bericht c.q. aanvraag te voorzien van een passende reactie.

Waarvoor worden de door Minxx verzamelde persoonsgegevens gebruikt?
De persoonsgegevens die Minxx verzamelt worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt dus om contact met u op te nemen om de gestelde vragen te beantwoorden of de gevraagde informatie aan u beschikbaar te stellen.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Minxx bewaart uw persoonsgegevens voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een klant-leverancier relatie met u hebben. Na afloop van deze zakelijke relatie worden uw persoonsgegevens maximaal één jaar in identificeerbare vorm bewaard. Na die periode, of zodra de gegevens binnen die periode niet meer relevant zijn worden de gegevens vernietigd.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Minxx hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Minxx heeft een aantal beveiligingsmaatregelen genomen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Nee. Minxx geeft of verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derden tenzij daartoe een wettelijk verplichting bestaat. Bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen waarbij Minxx gebruik maakt van verwerkers met verwerkersovereenkomst of derden-dienstverleners.

Derden-dienstverleners
Minxx kan gebruik maken van derden voor het verlenen van bepaalde diensten.
In deze gevallen wordt dat eerst met de eigenaar van de betreffende persoonsgegevens besproken.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?
U kunt een verzoek tot inzage indienen bij Minxx over uw persoonsgegevens door het sturen van een e-mailverzoek aan het e-mailadres info@minxx.nl
Ter controle van uw identiteit vraagt Minxx om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onherkenbaar of onzichtbaar zijn gemaakt en de kopie is voorzien van de datum, het doel (inzageverzoek) en de term “KOPIE VOOR MINXX”. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Minxx verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen of te laten verwijderen.

Dit beleid is opgesteld in mei 2018 .
Wanneer Minxx wijzigingen doorvoert in het omgaan met de verzamelde persoonsgegevens, zal dit via een wijziging in dit privacy statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zal Minxx u op de hoogte stellen via e-mail.
Minxx raadt u aan van tijd tot tijd deze informatie te checken.